Principe

Een proefstuk wordt onderworpen aan een reeks milde abrasieve wrijvingen toegepast via een continu veranderend patroon van buigingen. De schade veroorzaakt door de test aan het proefstuk wordt visueel beoordeeld.

Methode

flexometer scrub tester

Flexometer Scrub Tester

  • ieder proefstuk wordt onderworpen aan een cyclus van 2000 wrijvingen op een toestel voorzien van twee parallelle klemmen die een heen-en weergaande beweging uitvoeren en met een voet die druk uitoefent op het buigende gedeelte van het proefstuk.
  • zes proefstukken, drie in de lengterichting en drie in de dwarsrichting worden getest
  • indien de weefsels aan beide zijden gecoat zijn worden 12 proefstukken getest om elke zijde te evalueren.

Het type en de graad van verandering worden visueel beoordeeld:

  • gaten, scheuren
  • oppervlakte abrasie en diepte
  • scheiding van substraat en coating of scheiding van de verschillende lagen
  • permanente kreuk, enz

De veranderingen worden onmiddellijk geëvalueerd of door vergelijking met een referentie materiaal.

Toepassingen

Weefsels gecoat met rubber of kunststoffen

Verstuur uw proefstukken naar

Centexbel - Fysisch Lab
Technologiepark 70
9052 Gent-Zwijnaarde
Belgium
+32 9 220 41 51
gent@centexbel.be