Trekken is geweldig! Een kind tot 3 jaar kan een trekkracht van 90 Newton of 9 pond uitoefenen. Als speelgoed die kracht 10 seconden kan weerstaan, is het veilig.

De treksterkte wordt beoordeeld van

  • ogen en neuzen van knuffeldieren na de torsietest
  • naden en materialen
  • beschermende delen (uitstekende delen)
tensile strength

Indien de torsietest voorafgaand aan deze test is uitgevoerd, wordt de trektest uitgevoerd op de elementen die de torsietest hebben doorstaan.

Stuur uw proefstukken naar

Centexbel fysisch lab
Technologiepark 70
9052 Zwijnaarde