Deze test wordt uitgevoerd om het gevaar van verstikking door onbedoelde inhalatie van speelgoed te voorkomen wanneer een kind het in de mond stopt. Het is van essentieel belang dat dit speelgoed, alsmede verwijderbare onderdelen en onderdelen die tijdens de test kunnen losraken, niet zodanig klein zijn dat zij per ongeluk kunnen worden ingeslikt of ingeademd.

torque test

Deze test is bedoeld om te garanderen dat een kind niet bij kleine onderdelen kan komen als een naad openbreekt.

  • Afneembare of verwijderbare mondstukken van speelgoed dat bestemd is om in de mond te worden gestopt, worden eerst aan een inweektest onderworpen voordat zij aan de torsie- en trektest worden onderworpen.
  • Zacht gevuld speelgoed en speelgoed met bekleding waarvan stukken kunnen worden afgebeten of afgescheurd, moeten aan deze eisen voldoen.
  • Met een speciale tang wordt het speelgoed in alle mogelijke richtingen gedraaid en getrokken. 
  • Zo kunnen we zien of de stukjes goed (stevig) vastzitten of niet.

Als er stukken zijn losgekomen, moeten deze ook worden getest in de cilinder voor kleine onderdelen.

Stuur uw proefstukken naar

Centexbel - Fysisch lab
Technologiepark 70
9052 Zwijnaarde