EN 71:2 vermeldt de categorieën ontvlambare materialen die in alle speelgoed verboden zijn, en de vereisten betreffende ontvlambaarheid waaraan bepaald speelgoed moet voldoen wanneer het aan een kleine ontstekingsbron wordt blootgesteld. Deze Europese norm bevat algemene vereisten voor alle speelgoed en specifieke eisen en testmethoden voor speelgoed dat geacht wordt de grootste gevaren op te leveren, waaronder:

 • speelgoed om op het hoofd te dragen (hoeden, snorren, baarden, maskers, pruiken, enz.)
 • verkleedkleren en speelgoed dat bestemd is om door een kind bij het spelen te worden gedragen
 • speelgoed dat bestemd is om door een kind te worden betreden
 • speelgoed met zachte vulling

Algemene vereisten

Volgende materialen mogen niet aanwezig zijn in speelgoed:

 • celluloid (cellulosenitraat), behalve wanneer gebruikt in vernis, verf of lijm, of in balletjes van het type dat gebruikt wordt voor tafeltennis of soortgelijke spelen
 • licht ontvlambare vaste stoffen
 • materialen met een gestapeld oppervlak die een oppervlakteflits veroorzaken wanneer een vlam op het geteste materiaal wordt aangebracht
 • speelgoed mag geen ontvlambare gassen, zeer licht ontvlambare vloeistoffen, licht ontvlambare vloeistoffen en ontvlambare gels bevatten

Speelgoed dat op het hoofd wordt gedragen

De vereisten zijn van toepassing op:

 • baarden, snorren, pruiken, gemaakt van pluche of vloeiende elementen
 • maskers
 • hoeden, kappen, hoofdtooien, enz.

Wanneer een product uit verschillende onderdelen bestaat, bijvoorbeeld een hoed met een aangehecht masker en haar, wordt elk onderdeel afzonderlijk getest volgens de toepasselijke clausule die op dat specifieke onderdeel van het speelgoed van toepassing is.

 • Bij de test mag de brandduur niet langer zijn dan 2 s na het verwijderen van de testvlam.
 • Maximale vernietigde lengte 
  • < 50% van de grootste aanvankelijke lengte (aanvankelijke lengte ≥ 150 mm)
  • < 75% van de grootste aanvankelijke lengte (aanvankelijke lengte < 150 mm)
wigs

Verkleedkleren en speelgoed dat bestemd is om door een kind bij het spelen te worden gedragen

Bij de test mogen verkleedkleren en speelgoedartikelen die bestemd zijn om door een kind bij het spelen te worden gedragen (en onderdelen daarvan), geen vlamverspreidingssnelheid van meer dan 30 mm/s hebben of moet het te testen exemplaar vanzelf doven. In alle gevallen wordt, wanneer de vlamuitbreidingssnelheid tussen 10 mm/s en 30 mm/s ligt, op het (de) desbetreffende onderdeel (onderdelen) van het speelgoed en op de verpakking een permanente waarschuwing aangebracht:

Waarschuwing. Verwijderd houden van vuur!

Speelgoed dat bestemd is om door een kind te worden betreden

 • Dit speelgoed omvat speelgoedtenten, poppentheaters, wigwams, tipi's en speeltunnels. Bij de test mag de vlamuitbreidingssnelheid van het testmonster niet meer dan 30 mm/s bedragen; anders dooft het testmonster vanzelf uit.
 • Als de vlamuitbreidingssnelheid van het testmonster groter is dan 20 mm/s, mogen er geen brandende brokstukken of gesmolten druppels zijn.
 • Indien het materiaal niet-identieke oppervlakken heeft, moeten beide zijden worden getest.
 • Indien de vlamuitbreidingssnelheid tussen 10 en 30 mm/s ligt, worden de desbetreffende onderdelen van het speelgoed en de verpakking permanent van de volgende waarschuwing voorzien:

Waarschuwing. Verwijderd houden van vuur!

Speelgoed met zachte vulling

Bij de test mag de snelheid waarmee de vlam zich over het oppervlak verspreidt niet meer dan 30 mm/s bedragen of moet het speelgoed zelfdovend zijn.

stuffed bears

Stuur uw proefstukken naar

Centexbel Brandlab
Technologiepark 70
9052 Gent-Zwijnaarde
Belgium
+32 9 220 41 51
gent@centexbel.be