Deze test is bedoeld om de gevaren aan te pakken van speelgoed dat aanzienlijk kan uitzetten wanneer een kind het zou inslikken. Dergelijk speelgoed of onderdelen ervan kunnen, indien ingeslikt, leiden tot dodelijke ongevallen omdat zij verstopping van de darmen kunnen veroorzaken.

expanding materials
  • Nadat de maximumafmetingen van het speelgoed of een van de onderdelen ervan zijn gemeten, wordt het gedurende een vooraf bepaalde periode volledig ondergedompeld.
  • Het stuk wordt met behulp van een tang verwijderd. Als het stuk niet kan worden verwijderd wegens onvoldoende mechanische sterkte, wordt het geacht voor deze test te zijn geslaagd.
  • Nadat het water dat zich op het stuk speelgoed of het onderdeel bevindt, is weggelopen, wordt het stuk opnieuw gemeten.

Na deze behandeling wordt het speelgoed/onderdeel onderworpen aan

Stuur uw proefstukken naar

Centexbel fysisch lab
Technologiepark 70
9052 Zwijnaarde