Overeenstemming met de eisen van de "cilinder voor kleine onderdelen"-test voorkomt sterfgevallen en verwondingen bij kinderen jonger dan drie jaar door verstikking door, inademing van of inslikken van kleine voorwerpen die zij in de mond kunnen krijgen. De richtlijn verbiedt speelgoed dat bestemd is voor gebruik door kinderen jonger dan drie jaar en dat uit kleine onderdelen bestaat of bestaat, of dat bij breuk kleine onderdelen kan voortbrengen.

Onder "kleine onderdelen" wordt verstaan speelgoed, verwijderbare onderdelen daarvan of onderdelen die in kleine stukken kunnen worden gebroken.

EN 71-1: Mechanische en fysische eigenschappen, een verplichte veiligheidsnorm die is geharmoniseerd in het kader van de richtlijn betreffende de veiligheid van speelgoed, definieert deze kleine onderdelen als 

Voorwerpen die in een cilinder passen met afmetingen die de keel van een kind simuleren, zonder dat de onderdelen worden samengedrukt en in welke richting dan ook.

toys cylinder

Volgende objecten kunnen worden beschouwd als kleine onderdelen:

  • Een stuk speelgoed
  • Een afzonderlijk deel van speelgoed
  • Een stuk speelgoed dat afbreekt tijdens tests die het gebruik of misbruik door kinderen simuleren

Als een stuk speelgoed of een klein onderdeel volledig in de cilinder past en het speelgoed waaruit het afkomstig is, bedoeld is voor gebruik door kinderen jonger dan drie jaar, is het niet voor de test geslaagd omdat het kleine onderdeel een verstikkingsgevaar inhoudt.


Deze test moet ook worden uitgevoerd als er tijdens de volgende tests onderdelen zijn losgekomen:

Stuur uw proefstukken naar

Centexbel fysisch lab
Technologiepark 70
9052 Zwijnaarde