CE markering

Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM's) zijn producten die de gebruiker kan dragen of vasthouden om te worden beschermd tegen gevaren thuis, op het werk of tijdens de vrijetijdsbesteding. Statistieken over dodelijke en zware bedrijfsongevallen onderstrepen het belang van bescherming en preventie, waarbij persoonlijke beschermingsmiddelen een belangrijke rol spelen.