PBM

Op 9 juli verstrekte Centexbel het eerste certificaat voor ademhalingsbescherming, na de uitbreiding van zijn certificatiebereik als Notified Body #0493.

cover brochure ppe

CE markering

Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM's) zijn producten die de gebruiker kan dragen of vasthouden om te worden beschermd tegen gevaren thuis, op het werk of tijdens de vrijetijdsbesteding. Statistieken over dodelijke en zware bedrijfsongevallen onderstrepen het belang van

CONTEXT brings together European researchers, manufacturers and main relevant stakeholders in order to develop joint ideas and initiatives which can be turned into advanced smart textile products.

CircTex richt zich op de ontwikkeling van recycling- en productietechnieken in een gesloten procesketen voor polyester (PET) werkkleding.

Een vlamboog vindt per definitie per ongeluk en onverwacht plaats. Een vlamboog duurt nog geen seconde omdat de zekering onmiddellijk in actie treedt als gevolg van het incident.

Testmethode om de bescherming te bepalen van textielmaterialen tegen bepaalde mechanische risico's.