PBM

CircTex richt zich op de ontwikkeling van recycling- en productietechnieken in een gesloten procesketen voor polyester (PET) werkkleding.

Een vlamboog vindt per definitie per ongeluk en onverwacht plaats. Een vlamboog duurt nog geen seconde omdat de zekering onmiddellijk in actie treedt als gevolg van het incident.

Testmethode om de bescherming te bepalen van textielmaterialen tegen bepaalde mechanische risico's.

Cover Protective clothing

CE marking van beschermende kleding

Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) zijn producten die de gebruiker kan dragen of vasthouden om zich te beschermen tegen gevaren thuis, op het werk of tijdens het beoefenen van vrijetijdsactiviteiten. Statistieken over werkgerelateerde ongelukken