industrie 4.0

State-of-the-art inspectietechnieken op basis van machine vision en machine learning.

Door de hoge bevolkingsdichtheid, de sterke industrialisatie en de klimaatsverandering kampt België steeds meer met waterstress. Water is een onmisbare grondstof voor bedrijven in de procesindustrie. Ondanks een gunstige evolutie in het waterverbruik en de waterefficiëntie van het bedrijfsleven blijft hun waterstress zorgwekkend hoog.