Motorkleding en -handschoenen zijn bedoeld om motorrijders tijdens het rijden een zekere mate van bescherming te bieden zonder dat hun mobiliteit wordt belemmerd. De kleding moet zo zijn ontworpen dat zij bescherming biedt tegen de risico's die zich tijdens verschillende rijactiviteiten kunnen voordoen (van wedstrijden tot recreatieve activiteiten).

EN 17092:2020 (1-6): Beschermende kleding voor motorrijders onderscheidt vijf beschermingsklassen voor beschermende kleding voor motorrijders en bepaalt de basisprestatie-eisen voor elke klasse.

Beschermende handschoenen voor motorrijders worden getest volgens EN 13594:2015: Beschermende handschoenen voor motorrijders - Eisen en beproevingsmethoden.

Sinds 21 april 2018 valt beschermende kleding voor motorrijders onder de verordening "(EU) 2016/425 Personal Protective Equipment" en moet daarom door een aangemelde instantie worden gecertificeerd.

Voortaan is Centexbel (aangemelde instantie #0493) geaccrediteerd om deze dienst aan te bieden aan fabrikanten en verdelers van beschermende kleding en handschoenen voor motorrijders.

Beschermende kleding voor motorrijders

EN 17092 definieert zowel de materiaal- en constructie-eisen voor motorkleding als de ergonomische eisen voor rijactiviteiten. Er zijn 5 beschermingsklassen, waarbij de klasse AAA het hoogste beschermingsniveau biedt en de klasse A het laagste. De klassen B en C worden beschouwd als extra beschermingsniveaus.

Klasse AAA: Typische voorbeelden van deze klasse zijn één- of tweedelige lederen pakken die geschikt zijn voor gebruik op racecircuits. Deze modellen hebben een zeer hoge schuurweerstand, maar bieden weinig ergonomische flexibiliteit. (EN 17092-2)

Klasse AA: motorkleding die geschikt is voor toerrijders, bescherming biedt tegen weersomstandigheden en een relatief hoge schuurweerstand heeft. De ergonomie van de bestuurder wordt minder beïnvloed dan bij de klasse AAA. (EN 17092-3)

Klasse A: De kleding is licht, soepel en zeer geschikt voor vrijetijds- en stadsritten, maar biedt de laagste schuurweerstand. (EN 17092-4)

Klasse B: Kleding in deze klasse biedt geen bescherming tegen impact, alleen tegen schuren. (EN 17092-5)

Klasse C: Tot deze klasse behoren protector-ensembles die met slechts één drager van netmateriaal bijeen worden gehouden en daardoor alleen impactbescherming bieden. (EN 17092-6)

De beschermingsklasse bepaalt onder meer de robuustheid van de beschermingsmiddelen
 

motorcycling label

Markering

Persoonlijke beschermingsmiddelen die voldoen aan de eisen van Verordening (EU) 2016/425 moeten ook voorzien zijn van een CE-markering. Het etiket van de motorkleding moet een pictogram van een motorrijder bevatten, de behaalde beschermingsklasse, de norm volgens welke de kleding is getest, en de naam en het nummer van de aangemelde instantie.

Het etiket moet ook een "boekje-symbool" bevatten. Dit is een aanduiding voor de klant dat het product vergezeld gaat van informatie van de fabrikant die de volgende informatie moet bevatten

 • Het volledige adres van de fabrikant of zijn gemachtigde vertegenwoordiger in de Europese Unie.
 • Instructies over hoe de juiste beschermingsklasse te selecteren.
 • Verklaring op het CE-keurmerk.
 • Instructies over hoe de motorkleding te combineren met andere beschermingselementen en over hoe de beschermers te gebruiken en af te stellen.
 • Gedetailleerde uitleg van de beschermingsklasse.
 • Instructies voor het opbergen en weggooien van de beschermingsmiddelen.

Beschermende handschoenen voor motorrijders

EN 13594:2015 - Beschermende handschoenen voor motorrijders - Eisen en beproevingsmethoden specificeert de eisen voor maatvoering, ergonomie, onschadelijkheid, mechanische eigenschappen, impactbescherming, markering en informatie voor gebruikers. Het beschrijft ook de geschikte testmethoden.

Tests volgens EN 13594 omvatten:

 • Maatvoering en manchetlengte
 • Beveiliging: In de pols of het manchet moet een verstelbaar bevestigingssysteem zijn verwerkt. 
 • Scheursterkte 
 • Naadsterkte
 • Snijweerstand
 • Weerstand tegen schuren
 • Bescherming tegen stoten van knokkels
CE marking motorcycle gloves

Markering

 • Het etiket is ten minste 10 mm breed en wordt permanent op de handschoen bevestigd.
 • Onder het pictogram worden het nummer en het jaartal van de Europese norm (bv. EN 13594:2015) geschreven door middel van druk, reliëfdruk of een andere leesbare en duurzame techniek.

Informatie verstrekt door de fabrikant

Handschoenen voor motorrijders worden geleverd met informatie en instructies voor gebruik. De instructies moeten nauwkeurig en begrijpelijk zijn en in de officiële taal (talen) van het land van bestemming zijn gesteld. Zij dient ten minste de volgende informatie te bevatten

 • Het volledige adres van de fabrikant of zijn gemachtigde vertegenwoordiger in de Europese Unie.
 • Een verklaring over het beoogde gebruik van de handschoenen.
 • Informatie over de specifieke gevaren waartegen bescherming wordt geboden.
 • Advies over hoe de juiste maat van de handschoen moet worden gekozen en hoe de pasvorm moet worden gecontroleerd.
 • Advies over hoe het veiligheidssysteem op de handschoenen moet worden afgesteld.
 • Advies over het gebruik in combinatie met een jas of andere PBM, indien van toepassing.
 • Een waarschuwing over de grenzen van de bescherming die de handschoenen bieden.
 • Onderhouds- en reinigingsinstructies; indien van toepassing, ook het maximumaantal reinigingscycli.
 • Instructies over hoe de handschoenen te onderzoeken op slijtage en degradatie om handschoenen te identificeren die niet langer geschikt zijn om te gebruiken.
 • Verklaring van de markeringen en pictogrammen op de handschoen.
 • Indien van toepassing, informatie over impactbescherming.