In september 2020 richtte CEN het technisch comité CEN TC466 "Circulariteit en recycleerbaarheid van vistuig en aquacultuuruitrusting" op.


Scope van CEN TC466:

Normalisatie op het gebied van circulariteit en recycleerbaarheid van op kunststof gebaseerde materialen in vistuig en aquacultuuruitrusting. Uitgezonderd zijn normalisatiewerkzaamheden betreffende visverwerking, visverpakking, visvoedingsproducten en algemene werkzaamheden betreffende materialen en uitrusting die onder andere CEN/TC's vallen.

CEN TC466 is nu bezig met het opstellen van het werkprogramma, dat momenteel ter goedkeuring voorligt, en heeft een oproep gedaan aan deskundigen om te werken aan de 7 delen van een norm voor het "Circulair ontwerp van vistuig (CDFG):

 • WG 1: Technical requirements of CDFG – proposed convenor Mr David Feary (BSI - UK)
  Part 3. Technical requirements of CDFG
 • WG 2: Environmental and circular requirements for fishing gear and aquaculture equipment – proposed convenor Ms Karin Eufinger (NBN - Belgium)
  Part 4. Environmental requirements of CDFG
  Part 5. Circularity requirements of CDFG
  Part 6. Circular business models for fishing gear and aquaculture equipment
 • WG 3: Guidance on implementing – proposed convenor Mr Zoltan Patkai (NEN - Netherlands)
  Part 1. General aspects for the circular design of fishing gear (CDFG)
  Part 2. Principles and user manual of CDFG
  Part 7. Digitalization of gear and components 

De eerste vergaderingen van de werkgroepen zullen worden gehouden op 30 november (WG2), 1 december (WG1) en 3 december (WG3). Gezien de nog geldende beperkingen om te reizen en de vergaderingen persoonlijk bij te wonen, zullen deze vergaderingen online worden gehouden (duur ca. 3 uur). 

Centexbel - Sector Operator voor het NBN (België) - beheert de Belgische spiegelcommissie van deze nieuwe TC.

Indien u geïnteresseerd bent om hieraan mee te werken, contacteer Karin Eufinger voor meer informatie en om u te registreren als expert in één of meerdere werkgroepen.