In een circulaire economie moeten materialen uit producten aan het einde van hun levenscyclus worden teruggewonnen door middel van ontmanteling en recycling. Door deze materialen opnieuw te injecteren in het begin van de productlevenscyclus worden de milieueffecten en de productiekosten verlaagd.

Het is echter noodzakelijk de exacte chemische samenstelling van de recyclaten te onderzoeken, d.w.z. hun chemische veiligheid voor de consument en het milieu.

Daarom heeft Centexbel twee nieuwe labtoestellen geïnstalleerd die de karakterisatie van de recyclaten vergemakkelijken en de recycleerbaarheid van de materialen beoordelen.

  • SPEX Cryomill 6875D: vermalen en homogenizeren van gerecycleerde textiel- en kunststofmaterialen
  • Gerstel dynamic headspace GCMS: analyseert op een volledig gerobotiseerde manier het fijn vermalen textiel- en kunststofrecyclaat op de aanwezigheid van VOC and SVOC (vb. REACH overeenstemming).