In een circulaire economie moeten materialen uit producten aan het einde van hun levenscyclus worden teruggewonnen door middel van ontmanteling en recycling. Door deze materialen opnieuw te injecteren in het begin van de productlevenscyclus worden de milieueffecten en de productiekosten verlaagd.

Het is echter noodzakelijk de exacte chemische samenstelling van de recyclaten te onderzoeken, d.w.z. hun chemische veiligheid voor de consument en het milieu.

Daarom heeft Centexbel twee nieuwe labtoestellen geïnstalleerd die de karakterisatie van de recyclaten vergemakkelijken en de recycleerbaarheid van de materialen beoordelen.

Recyclaat vermalen en homogener maken

SPEX Cryomill 6875D

SPEX Cryomill 6875D

SPEX Cryomill 6875D is een cryogene molen met hoge doorvoercapaciteit, dubbele kamer en automatische vloeibare stikstofvoeding. De monsters worden gekoeld in vloeibare stikstof en vervolgens verpulverd met een magnetisch aangedreven, snel bewegende impactor. In tegenstelling tot de meeste cryogene maaltechnieken is er geen contact tussen de vloeibare stikstof en het monstermateriaal.

Freezer Mill 6875D

De Cryomill die bij Centexbel is geïnstalleerd, is uitgerust met accessoires om monsters van 0,1 tot 100 gram te vermalen. Het toestel laat ook toe om de materialen te homogeniseren, wat vooral interessant is om recyclaten te karakteriseren, en om materialen die functionele additieven bevatten te "verdunnen" door toevoeging van virgin materials.

recyclate grinding size

Dynamic Headspace GCMS: VOC/SVOC bepaling

DHS GCMS recyclate characterization

Gerstel dynamic headspace GCMS

Dit fijngemalen materiaal kan vervolgens in de nieuw geïnstalleerde Gerstel dynamic headspace GCMS op een volledig gerobotiseerde manierverder geanalyseerd worden op de aanwezigheid van VOC en SVOC in textiel en kunststoffen (bijvoorbeeld REACH-compliancy). Door het vermalen van de compacte kunststoffen is de diffusiefactor geen belemmering meer voor de analyse en kunnen we veel sneller tot resultaten komen en informatie krijgen over zwaardere en/of meer polaire stoffen.

Large DHS for recyclate analysis

Het apparaat is uitgerust met een groot volume Dynamic HeadSpace (DHS) bemonstering met het oog op de analyse van recyclaten, waardoor we verder kunnen gaan dan de normale monsterafmeting van 20 mg (die niet relevant is voor recyclaten) tot 10 g.

Proefstukken

Verstuur uw proefstukken naar:

Centexbel - Chemisch lab
Technologiepark 70
9052 Gent-Zwijnaarde
Belgium
+32 9 220 41 51
gent@centexbel.be