Aanvrager: SEYNTEX
Uitvinders: Filip Ghekiere, Pol Speleers
Octrooiaanvraagnummer: WO2022/228924

Het probleem

Ritsen, knopen of klittenbandsystemen worden gebruikt om kledingstukken te sluiten. Voor sommige toepassingen is de sluiting van een textielproduct echter kritischer en worden meer eisen gesteld dan het verbinden van twee textieloppervlakken.

Voor brandweerjassen moet de sluiting van de jas aan de voorzijde betrouwbaar, waterdicht en brandwerend zijn. Een eenvoudig ritssysteem volstaat niet. Een strook textiel wordt gebruikt om de rits te bedekken en het linker en rechter voorpand van de jas aan elkaar te koppelen. De strook textiel die voor de rits is aangebracht, kan op zijn plaats worden gehouden door bijvoorbeeld een klittenbandsysteem, beter bekend als klittenband. Het sluiten en gesloten houden van de sluiting zorgt ervoor dat de jas ook langs het ritsgedeelte zijn beschermende functie vervult. Als de sluiting om welke reden dan ook niet goed gesloten is of wordt gehouden, komt de veiligheid van de brandweerman in gevaar. 

Voor soldaten en politieagenten, in het bijzonder voor soldaten van speciale eenheden, kan het van levensbelang zijn dat een sluiting van textiel, bijvoorbeeld een zaksluiting, geluidloos opent en sluit. Een geluid kan informatie geven over hun aanwezigheid. Om de opgeslagen uitrusting in een zak van een dergelijke jas of gevechtstenue te bewaren, moet de zak echter te allen tijde met zekerheid gesloten blijven.
Daarom is er behoefte aan een sluiting van textiel die o.a. te allen tijde zekerheid geeft over de gesloten stand, en/of die geruisloos te openen en/of te sluiten is. De sluiting moet een gesloten positie garanderen en/of moet zonder tussenkomst van een persoon naar een gesloten positie terugkeren.

De oplossing

seyntex closing system

De onderhavige uitvinding heeft in het algemeen betrekking op sluitingen van textielproducten, zoals kleding, bijvoorbeeld jassen, in het bijzonder beschermende kleding.

De uitvinding heeft voorts betrekking op het gebruik van de sluitingen in kledingstukken, met name beschermende kledingstukken, zoals jassen en dubbele jassystemen.

De uitvinding heeft met name betrekking op pakken en jassen voor brandweerlieden, militairen, politieagenten en personen die in een potentieel gevaarlijke omgeving werken, zoals in chemische en petrochemische fabrieken.

De onderhavige uitvinding beoogt een sluiting voor een textielproduct te verschaffen die een of meer nadelen van de huidige stand van zaken ondervangt. Volgens een eerste aspect van de uitvinding wordt een sluiting van een textielproduct verstrekt.

Het textielproduct bestaat uit een eerste en een tweede textieloppervlak, waarbij zowel het eerste als het tweede textieloppervlak een eerste zijde heeft die in dezelfde richting wijst. Het tweede textieloppervlak heeft een rand. Een eerste textielstrook is gekoppeld aan de eerste zijde van het eerste textieloppervlak en strekt zich uit tot aan of voorbij de rand van het tweede textieloppervlak over de eerste zijde van het tweede textieloppervlak. De eerste textielstrook is voorzien van ten minste één veerkrachtig middel dat de eerste textielstrook voor, eventueel tegen, de eerste zijde van het tweede textieloppervlak houdt.

Bij voorkeur drukt het veerkrachtige middel de eerste textielstrook tegen de eerste zijde van het tweede textieloppervlak. Dit betekent dat, wanneer de eerste textielstrook de eerste zijde van het tweede textieloppervlak raakt, het elastische middel zich niet in een stabiele positie bevindt en nog steeds een kracht uitoefent op de eerste zijde van het tweede textieloppervlak.

De eerste zijde kan typisch een buitenzijde zijn van een textielproduct in gebruik, zoals de buitenzijde van een kledingstuk of een functioneel textielproduct, bijvoorbeeld een deur of klep van textielmateriaal, bijvoorbeeld in een tent of schuilplaats. De textieloppervlakken hebben beide ook een tweede zijde, die doorgaans de binnenzijde van het gebruikte textielproduct is.

Tussen de twee randen kan zich een ruimte bevinden die door de textielstroken moet worden overbrugd. De twee randen van het eerste en tweede textieloppervlak kunnen evenwijdig aan elkaar zijn en zelfs op gelijke afstand van elkaar liggen over de gehele lengte van de randen of een deel daarvan.

De sluiting kan voorts een tweede textielstrook omvatten die aan de eerste zijde van het tweede textieloppervlak is bevestigd en onder de eerste textielstrook doorloopt tot voorbij de rand van het tweede en het eerste textieloppervlak. De tweede textielstrook kan zich onder of over de eerste zijde van het eerste textieloppervlak uitstrekken.

Het gebruik van een veer, met name een torsieveer of een bistabiele veer, verdient de voorkeur omdat deze vrij gemakkelijk in het textielproduct kan worden aangebracht en betrouwbaar is wat betreft de kracht die de eerste textielstrip uitoefent op de eerste zijde van het tweede textieloppervlak.

Deze bistabiele veer kan een bistabiel scharnier zijn en kan bestaan uit een lint van metaal of polymeer. Dit lint kan een bistabiele veerband of een bistabiel veerblad zijn. De bistabiele veer kan aan beide zijden zijn voorzien van een polymeer- of metaalplaat, waardoor de afmeting van de bistabiele veer wordt vergroot.

Het gebruik van bistabiele veren heeft het voordeel dat de eerste textielstrook tegen de eerste zijde van het tweede textieloppervlak kan worden gedrukt in de eerste van de twee stabiele standen, bij voorkeur de stabiele stand, waardoor een opening die door de rand van het tweede textieloppervlak wordt gedefinieerd, kan worden gedicht. In de tweede stand, die mogelijk de metastabiele stand is, wordt de eerste textielstrook niet tegen de eerste zijde van het tweede textieloppervlak gedrukt, maar kan de rand van het tweede textieloppervlak toegankelijk blijven. De bistabiele veer kan gemakkelijk van de eerste naar de tweede stand worden gebracht door de bistabiele veer van een van de twee standen naar de tweede van de twee standen te bewegen. Zodra de bistabiele veer in een bepaalde open of gesloten stand voldoende ver is bewogen, d.w.z. dat men een voldoende grote hoeveelheid kracht op de bistabiele veer heeft uitgeoefend, zal de bistabiele veer vanzelf naar de andere stand overgaan. Indien geen kracht wordt uitgeoefend, zal de bistabiele veer terugkeren naar de uitgangspositie wanneer de kracht wordt weggenomen. Aldus bieden deze uitvoeringen van de uitvinding sluitingen die zeker in de open of gesloten stand staan.

Het aantal en de afmetingen van de verende middelen hangen grotendeels af van de eigenschappen, zoals het gewicht, van de eerste textielstrook die voor het tweede textiel moet worden gebracht. De afstand tussen twee verende middelen kan bijvoorbeeld 10 tot 60 cm bedragen, bijvoorbeeld om de 15 of 35 cm.

Voordelen

De sluiting volgens de uitvinding heeft het voordeel dat zij zeer geruisloos en soepel kan sluiten.

Het gebruik van bistabiele veren heeft het voordeel dat de eerste textielstrook tegen de eerste zijde van het tweede textieloppervlak kan worden gedrukt in een eerste van zijn twee stabiele posities, bij voorkeur de stabiele positie, waardoor eventueel een door de rand van het tweede textieloppervlak bepaalde opening wordt gesloten.

Er is dus behoefte aan een textielsluiting die ook te allen tijde zekerheid geeft over haar gesloten positie, en/of die geruisloos te openen en/of te sluiten is.