Context

De REACH verordening voor chemische stoffen heeft een belangrijke impact op de coating en veredelingsindustrie. Bepaalde vlamvertragers (FR's) werden verboden wegens hun schadelijke impact op het milieu. Daarom is het noodzakelijk nieuwe, alternatieve en milieuvriendelijke FR-additieven onder de loep te nemen.

Daarnaast wordt de industrie uitgedaagd door het groeiende milieubewustzijn van de consumenten en hun eisen op het vlak van “bio, eco, natuurlijke producten" die aanleiding gaven tot verschillende textiel- en lederlabels.

Tenslotte leggen de milieurichtlijnen en -verordeningen een vermindering op van de CO2-uitstoot. Eén van de belangrijke strategieën hierin bestaat in de vervanging van oliegebaseerde grondstoffen door CO2-neutrale alternatieve producten zoals biopolymeren. Materialen die volledig gebaseerd zijn op CO2-neutrale en hernieuwbare grondstoffen (biogebaseerde materialen) betekenen een grote verbetering op het vlak van ecologie en procedures.

De ontwikkeling van een niet-toxische vlamvertrager blijft echter een grote uitdaging en vereist de ontwikkeling van nieuwe formulaties en compounds voor het coaten en finishen van textiel en leder.
 

hernieuwbare vlamvertrager rechtsreeks uit de natuur

Doelstelling

De doelstelling is de ontwikkeling van niet-toxische, duurzame en biogebaseerde vlamvertragende coatings en finishes. Het is bekend dat gefosforyleerde biogebaseerde polymeren (vb. gemodificeerde lignine) een FR effect hebben omdat ze een barrière-laag vormen. Het is ook bekend dat de combinatie van fosfor- en stikstofhoudende compounds vaak synergetisch werken en daarom reeds toegepast worden in conventionele FR-systemen. Dit principe zou nu moeten omgezet worden naar proteïnes.

Proteïnes zijn geschikt voor de ontwikkeling van biogebaseerde FR's wegens de hoge aanwezigheid van stikstof. Chemische modificatie van proteïnes met fosforhoudende groepen zal de FR efficiëntie verhogen. Daartoe worden geschikte niet voor de voeding bestemde proteïnes worden geselecteerd en gemodificeerd via fosforylatie. De gemodificeerde proteïnes zullen worden gekarakteriseerd op valk van hun chemische samenstelling, meer in het bijzonder op hun stikstof- en fosforgehalte.

De implementatie van de nieuw ontwikkelde biogebaseerde vlamvertragers in het finishen en coaten van leder en textiel wordt geëvalueerd en op basis van hun prestatie worden verschillende eindtoepassingen beoogd (leder, outdoor, indoor en technisch textiel).

Consortium

Centexbel (Belgium), FILK e.V., (global coordinator, Germany) zijn verantwoordelijk voor het beheer en de disseminatie van de onderzoeksresultaten. Centexbel en FILK voeren het onderzoek uit.

Target group

  • coating / finishing bedrijven (textiel en leder)
  • producenten van FR/additieven
  • producenten van ready-to-use FR formulaties