In enkele seconden tijd kan een situatie uit de hand lopen, waarbij een slag op de hand kan leiden tot een verwonding die een heel leven overhoop gooit. Om tegemoet te komen aan de nieuwste materialen die gebruikt worden in de productie van beschermende handschoenen, werd de reeks testnormen geüpdatet (EN 388:2016) en uitgebreid met onder andere de impacttest zoals beschreven in EN 13594, zodat arbeiders een geïnformeerde keuze kunnen maken tussen de verschillende prestatieniveaus van de beschermende handschoenen.

Transparante informatie verhoogt de veiligheid op het werk en leidt tot minder verwondingen.

Principe

De bescherming tegen impact op de bovenkant van beschermende handschoenen wordt geëvalueerd volgens EN 388:2016 waarin een impacttest werd opgenomen volgens paragraaf 6.9 van EN 13594.

De markering "P" wordt toegevoegd wanneer de handschoen geslaagd is voor de test.

De impacttest wordt enkel uitgevoerd voor die handschoenen waarvoor de eigenschap "weerstand tegen impact" wordt geclaimd.

Methode

De impacttest wordt zo uitgevoerd dat het centrale gedeelte van het vallende gewicht de zone raakt waar de handschoen het centrum van één van de vier knokkels bedekt. 

Aantal proefstukken en tests:

  • 4 proefstukken uit handschoenen, waarvan ieder proefstuk één keer wordt geraakt;
  • in de mate van het mogelijke zullen de vier proefhandschoenen een verschillende maat hebben;
  • elk van de vier testen zullen op een verschillende knokkel worden uitgevoerd.

Testplek bepalen op handschoenen zonder zichtbaar element van impactbescherming

De handschoen zal worden aangetrokken door een beoordelaar met de gepaste handschoenmaat die vervolgens een cilindrische staaf met een diameter van 32 mm ± 5 mm en een lengte van ≥ 120 mm stevig omklemt. De positie van de meest vooruitstekende punten van de knokkels worden op de achterkant van de handschoen aangeduid. Dezelfde procedure wordt herhaald met twee  andere beoordelaars. De driehoek tussen de drie merkpunten op de gekozen knokkel zal de plaats zijn die bovenop het centrum van het test-aanbeeld wordt geplaatst.

Testplek bepalen op handschoenen met zichtbaar element van impactbescherming

Zodra de juiste positie van het beschermende element is bevestigd, zal het meest vooruitstekende deel van het schild over de gekozen knokkel gemarkeerd worden als het punt dat bovenop het centrum van het aanbeeld zal worden geplaatst.

De impacttest

  • Een stuk splitleer (0,8 – 1,0 mm, vb. chamois leer) wordt geplaatst over de koepel (radius 100 mm) van het aanbeeld. Het proefstuk wordt geplaatst met het vooraf aangeduide impactpunt op het centrum van de koepel. 
  • Een slagarm van 2,5 kg met een vlak botsvlak wordt tot op een hoogte gebracht die de nodige impactenergie van 5 J ± 0,1 J genereert wanneer het proefstuk wordt geraakt.
  • Nadat het botslichaam wordt gelost wordt de piekkracht geregistreerd die werd gedetecteerd door een meetcel of andere sensor. 
  • Er wordt ook gecontroleerd en genoteerd of het zachte splitleer werd gescheurd of doorboord.
  • De test wordt vier keer herhaald op elke bemonsterde impactbeschermzone van de vier verschillende handschoenen.
Impact tester at Centexbel

Impact tester

Impact tester in motion

Striker hits the test spot

Testresultaten

Impactbescherming is één van de vereisten voor handschoenen volgens EN 388:2016

Om te slagen voor de test, moet de overgedragen kracht kleiner of gelijk zijn aan 7 kN (kilonewton) en mag het resultaat niet groter zijn dan 9 kN. Als een handschoen slaagt voor de test betekent dit dat het beschermende materiaal met succes en op een veilige manier de krachten wegvoert van de rug van de hand.

EN 388, 2016 - Impact test marking

Markering

Wanneer de handschoenen voldoen aan de vereisten,  wordt de  code “P” toegevoegd achter de scores van de vijf overige prestatieniveaus. 

Gelieve te noteren dat dezelfde impacttest ook gebruikt wordt om de impactweerstand van kniebeschermers te beoordelen!

Verstuur uw proefstukken naar

Centexbel - Fysisch lab
Technologiepark 70
9052 Gent-Zwijnaarde
Belgium
+32 9 220 41 51
gent@centexbel.be