Handschoenfabrikanten maken gebruik technische "high performance" vezels om een zeer hoge beschermingsgraad te bieden tegen snijwonden. Om rekening te houden met deze voortdurende product- en materiaalinnovaties werden de testprocedures en classificatie aangepast. 

Daarom werd de Europese norm EN 388:2016 - die wordt gebruikt om de beschermingklasse van beschermende handschoenen te bepalen - herzien en werd een tweede snijtest (TDM-100 cut resistance test) opgenomen die geschikt is om de snijweerstand te meten van handschoenen gemaakt uit "high performance" vezels.

Snijweerstand: Coupe test

Coupe test

De proefstukken worden onderworpen aan de contra-roterende snijbeweging van een circulair draaiend mes dat heen en weer over het proefstuk beweegt en een bepaalde druk uitoefent.

 • proefstuk zone: palm van de handschoen
 • lineaire beweging van het draaiend mes over het proefstuk tot het weefsel doorgesneden is
 • introductie van een referentiemateriaal (typisch katoen)
 • afwisseling tussen proefstukken en referentiemateriaal tot minstens 5 resultaten worden opgetekend
 • het verlies aan scherpte van het mes wordt gecompenseerd door het snijden van het referentiemateriaal voor en na het proefstuk
 • de snijweerstand wordt bepaald door het aantal cycli dat nodig is om doorheen het proefstuk te snijden 
388 coupe test diagram

Snijweerdstand (TDM-100 testmethode)

ISO-cutter

De ISO 13997 snijweerstandtest werd toegevoegd aan de herziene norm EN 388 om rekening te houden met de evolutie in nieuwe materialen (high performance vezels) die worden toegepast in de productie van beschermende handschoenen.

 • een weefsel proefstuk wordt gemonteerd op een gebogen testtoestel waarop een opwaartse kracht wordt  uitgeoefend
 • de scherpte van het mes wordt gekalibreerd na elke afgewerkte cyclus of nadat het mes doorheen het proefstuk heeft gesneden
 • het doorsnijden wordt vastgesteld wanneer een elektrische contact wordt waargenomen tussen het mes en het gebogen testtoestel
 • als het proefstuk metalen vezels bevat wordt een plastic film tussen het testtoestel en het weefsel geplaatst om te voorkomen dat het weefsel een elektrisch contact veroorzaakt.
 • het weefsel wordt onderworpen aan minimum 20 snijbewegingen die met verschillende krachten worden uitgeoefend
 • de afstand die wordt afgelegd om doorheen het materiaal te snijden wordt gemeten
 • op basis van deze meetgegevens wordt de kracht bepaald die nodig is om doorheen het weefsel te snijden
ISO 13997 cut resistance

Markering

Marking cut resistance

Verstuur uw proefstukken naar

Centexbel - Fysisch Lab
Technologiepark 70
9052 Gent-Zwijnaarde
Belgium
+32 9 220 41 51
gent@centexbel.be