Deze test simuleert de mechanische schade die wordt veroorzaakt door een impactactie die een kind op zijn speelgoed kan uitoefenen.

Het stuk speelgoed, of relevant speelgoedonderdeel, wordt in de meest kwetsbare positie op een vlak horizontaal stalen oppervlak geplaatst, waarna een metalen gewicht op het proefstuk valt.

toys impact tester

Vervolgens wordt nagegaan of de buitenbekleding van speelgoed bestemd voor kinderen die te jong zijn om zelfstandig rechtop te zitten, in onderdelen uiteengevallen of gebarsten is. 
Ook de aanwezigheid (als gevolg van de test) van kleine onderdelen, gevaarlijke scherpe randen en gevaarlijke scherpe punten wordt vastgesteld via de passende testmethoden:

Stuur uw proefstukken naar

Centexbel - fysisch lab
Technologiepark 70
9052 Zwijnaarde