Context

De Europese norm EN 1307 specificeert de vereisten voor classificatie volgens eindgebruik van alle residentiële en commerciële tapijten en tapijttegels, met uitzondering van karpetten en lopers.

EN 1307 is gelinkt met EN ISO 10874:2012, een classificatiesysteem voor resiliënte, textiele en laminaat vloerbekledingen. De classificatie is gebaseerd op praktische vereisten voor wat betreft de bestemming en intensiteit van gebruik.

Principe

Het aantal testen dat vereist is om de classificatie te bepalen volgens het eindgebruik hangt af van de constructie/type van het tapijt.  

  • Pooltapijten worden geclassificeerd op basis van "behoud van uiterlijk" met een bijkomende vereiste op het vlak van pooldichtheid voor tapijten met een poolinhoud van ≥80% wol
  • Vernaalde vlakke en pooltapijten worden geclassificeerd volgens een combinatie van abrasieweerstand, harigheid (pilling), algemene structurele integriteit, kleurverandering en behoud van uiterlijk
  • Tapijten zonder pool (vlak geweven) worden geclassificeerd op basis van hun abrasieweerstand, algemene structurele integriteit en behoud van uiterlijk
  • Gevlokte tapijten worden geclassificeerd op basis van abrasieweerstand en behoud van uiterlijk met een bijkomende verplichte vereiste op het vlak van dimensionale stabiliteit.

Voor elk type tapijt is er een bijkomende "Luxe gebruiksklasse"

De basisvereisten op het vlak van prestaties waaraan tapijten moeten voldoen zijn kleurechtheid, vezelbinding, dimensionale stabiliteit, impregnatie (vlakke naaldtapijten) in combinatie met de vereisten, die vooral aan gevlokte tapijten worden gesteld, zoals weerstand tegen pilling en impermeabiliteit tov water.

Bijkomende prestatievereisten zijn geschiktheid voor zwenkwielen (caster chair), antistatisch gedrag, akoestische eigenschappen, thermische weerstand, geschiktheid voor vochtige omstandigheden, geschiktheid voor gebruik op trappen en rafelgedrag.

Tapijttegels moeten voldoen aan bijkomende vereisten uit Bijlage A van EN 1307: totale massa, afmetingen, haaksheid en rechtheid van de randen, dimensionale stabiliteit, vlaktevervorming en beschadiging aan snijrand.

Tapijtclassificatie

EN 1307 definieert volgende classificaties volgens eindgebruik:

Residentieel gebruik

  • Class 21 - Moderate Domestic Use
  • Class 22 - General Domestic Use
  • Class 23 - Heavy Domestic Use 

Commercieel (contract) gebruik

  • Class 31 – Moderate Commercial Use
  • Class 32 – General Commercial Use
  • Class 33 – Heavy Commercial Use

Bovenop de classificatie volgens eindgebruik wordt een Luxe gebruiksklasse tussen LC1(laagste) en LC5 (hoogste) toegekend aan tapijten. 

Proefstukken

Verstuur uw proefstukken naar:

Centexbel - Tapijtlab
Technologiepark 70
9052 Gent-Zwijnaarde
Belgium
+32 9 220 41 51
gent@centexbel.be