Circulaire economie

Om de overgang naar een circulaire economie te versnellen, is het van vitaal belang dat we met één stem spreken en een gemeenschappelijke taal en definities gebruiken die door iedereen kunnen worden gebruikt.

PREFER wil een alomvattend concept ontwikkelen voor het raffineren van kunststoffen dat het mogelijk maakt kunststoffen te recycleren die tot op heden niet recycleerbaar zijn.

Deze studie brengt de leidende rol aan het licht van Europese en Amerikaanse bedrijven en onderzoekscentra bij de ontwikkeling van nieuwe kunststoffen die gemakkelijker te recycleren of te composteren zijn en/of gemaakt zijn van niet-fossiele grondstoffen.

Dit inspiratiemagazine vertelt op een concrete en bevattelijke manier welke stappen er gedurende het project gezet werden. De circulaire visie, de resultaten uit de cocreatietrajecten, de Kenniswijzer, ... een aantal mooie voorbeelden van hoe samenwerking tot synergie leidt: "Circulair ondernemen doet u al stapje per stapje. U hoeft niet meteen de meest complexe processen in uw ondernemen aan te pakken. Start klein en ga stap per stap vooruit, want kleine stappen zijn ook stappen.”

In Bij De Zaak wordt in iedere aflevering ingegaan op een ander thema van de economische sectoren in West-Vlaanderen.

In the context of the circular economy, there is a growing demand to recycle waste products containing bituminous products, not only clean production waste, but also used roofing products containing contaminated and degraded, aged bitumen and reinforcement parts.

CISUFLO aims to set up a systemic framework for circular and sustainable ‘floor coverings’ (carpets, resilient floor coverings and laminates) and to minimize the total environmental impact of the sector.

Het Interreg Vlaanderen-Nederland project "C-4CE" versnelt de circulaire economie in de grensregio door de ontwikkeling van de benodigde competenties te stimuleren.