Centexbel-VKC, het Belgische competentiecentrum voor textiel en kunstoffen en de Belgian Quality Association (BQA) richtten in partnerschap met de industriële associaties ECRA, EuPC en ESWA, het consortium PolyCert Europe op.

PolyCert Europe is een overkoepelend conformiteitssysteem dat de bestaande certificeringsregelingen voor verwerkers van polymere materialen in Europa harmoniseert. Het doel van PolyCert Europe is het leveren van kwaliteitscertificering en verificatie van gerecycleerde inhoud in geconverteerde producten.

Doel

Het consortium wil een EU-regeling opstellen voor de naleving van kwaliteitsnormen door de verwerkers van polymere materialen en de methodologie harmoniseren om de gerecycleerde inhoud te berekenen die door de bestaande certificeringsregelingen in Europa wordt gebruikt. Een dergelijke harmonisatie is hard nodig om de naleving van de relevante normen en voorschriften te waarborgen en de circulaire economie te stimuleren.

Het Europese PolyCert conformiteitssysteem zal bedrijven helpen de de kwaliteitsnormen na te leven en ervoor te zorgen dat hun producten voldoen aan de specificaties van de klant, ongeacht of ze nieuwe of gerecyclede polymeren gebruiken. Tegelijkertijd wil PolyCert de verwerkers voorzien van een kwaliteitscertificering en verificatie van de gerecyclede inhoud in verwerkte producten.

PolyCert Europe is opgericht als een overkoepelende conformiteitsregeling voor het opstellen van een internationale norm. Het is complementair aan en gericht op het harmoniseren van de bestaande certificeringschema's (bijv. Plastica Seconda Vita, RAL, AENOR).

Het PolyCert Europe-conformiteitsschema is gebaseerd op de principes van audits door derden. Dergelijke audits moeten per definitie worden uitgevoerd door een auditsysteem dat gebaseerd is op een netwerk van geaccrediteerde certificeringsinstanties en onafhankelijke auditoren om onpartijdigheid en betrouwbaarheid te waarborgen. Het Europese netwerk van geaccrediteerde certificeringsinstanties zal zorgen voor een geharmoniseerde uitvoering van de PolyCert regeling in heel Europa.

Het consortium van partners staat open voor alle geïnteresseerde belanghebbenden, ongeacht of het gaat om nationale of sectorale verenigingen van kunststofverwerkers. Als uw organisatie geïnteresseerd is in deelname aan PolyCert Europe, neem dan contact op met info@polycerteurope.eu.