Het partnerschap Fabriek voor de Toekomst Nieuwe Materialen bundelt – onder de coördinatie van POM West-Vlaanderen en TUA West – al jaren de krachten tussen alle kennispartners, opleidingspartners, bedrijven- en sectororganisaties die in West-Vlaanderen actief zijn binnen de sector van Nieuwe Materialen. De samenwerking binnen dit partnerschap heeft al tot schitterende resultaten geleid, waarmee we je graag wensen te inspireren. De realisatie van het Circular Materials Center in Kortrijk zorgde voor een circulaire en innovatieve boost bij vele bedrijven. En ook de cocreatietrajecten waarbij kennisinstellingen en bedrijven samen zoeken naar oplossingen voor concrete bedrijfsvraagstukken, leidden tot inspirerende resultaten.

Het is tijd om de West-Vlaamse bescheidenheid los te laten. Laat ons trots zijn op de sterke samenwerking en op de geboekte resultaten. Dit inspiratiemagazine toont duidelijk aan hoe we met deze vernieuwende aanpak samen het verschil maken in West-Vlaanderen. We zitten op de juiste koers om de circulaire economie in West-Vlaanderen uit te bouwen en willen slim blijven inspelen op uitdagingen en kansen voor onze textiel- en kunststofindustrie. 
Mijn felicitaties aan het partnerschap. De resultaten zijn zeker Spectaculair Circulair.

Jean de Bethune
Gedeputeerde Economie
Provincie West-Vlaanderen

Laat jouw inspiratie en verbeeldingskracht nooit uitdoven. Stel je open voor vernieuwende ideeën en circulaire concepten. Dat is de essentie van dit inspiratiemagazine Spectaculair Circulair.

Download het magazine hier

POM West-Vlaanderen: Eline Persyn en Stefaan Verhamme TUA West: Marieke D’hoop
Grafische vormgeving: Blue – weareblue.be
Fotografie: Exponanza, Moonshot en Exponent
V.u. POM West-Vlaanderen, 2021

efro cmc