Recyclage

RETEX is een ambitieus Euregionaal partnership, gefinancierd via Interreg France-Wallonie-Vlaanderen, dat de grenzen van textiel overstijgt: elke gebruikte vezel biedt ontelbaar vele nieuwe toepassingsmogelijkheden en markten.

Centexbel-VKC werkte en schreef mee aan deze studie waarmee OVAM input wil leveren voor het duurzaam aankoopbeleid van de overheid en de potentiële lokale afzetmarkt voor kunststofrecyclaat in kaart wil brengen. Een derde doelstelling is om een  concrete voorbeeldcase uit te werken waarin beschreven

In line with the Plastic Strategy for Europe, the time has come to stop the depletion, landfilling and incineration and shift to a Circular Model in the plastic sector improving the recycling rate but also the value of secondary raw materials from plastic recycling. As such, MultiCycle will deliver an industrial recycling pilot plant for fossil and bio-based thermoplastic multilayer packaging and fibre reinforced composites using a novel solvent based selective extraction process which allows recovering pure plastics and additives in mixed wastes for their later reprocessing into value-added

The aim of the project is to develop sustainable fibre reinforced composites that meet the flame retardancy requirements of the transport and construction sectors, meaning that the materials are difficult to ignite, have no burning droplets and have low smoke densities and toxicities.

Onderzoek naar de recycleerbaarheid van PVB uit industrieel vlak glas voor nieuw industriële toepassingen.

Op 27 juni 2018 schrijft de Standaard onder de headline “De Peuk, De Grootste Plasticplaag op het Strand”: “Jaar na jaar is de sigarettenpeuk wereldwijd de nummer één van de meest gevonden voorwerpen op een strand. En dat is vervelend want de filter van een sigaret bevat plasticdeeltjes en er is nog weinig geweten over de impact van de giftige stoffen in sigaretten. Desondanks is roken op Vlaamse stranden niet verboden.” Een verbod is één mogelijke maatregel om vervuiling in te dijken, maar Centexbel-VKC denkt nét iets verder en diende daarom een projectvoorstel in bij “Vlaanderen Circulair”

Studie uitgevoerd in opdracht van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de voedselketen en Leefmilieu, Directoraat-generaal Leefmilieu Bestek nr. 150007

Productcontroles en analyses zijn niet alleen belangrijk voor de lokale productiebedrijven, maar ook noodzakelijk voor de

QA-CER wil het kwaliteitsysteem borgen met betrekking tot het recyclageproces en het gebruik van recyclaat, zowel op het vlak van het recyclaatgehalte als op het vlak van de kwaliteit van het eindproduct, om op die manier het duurzaamheidprincipe te ondersteunen. In 2013 werden de vereisten van het

Het LIFE RECYSITE project wil de recycleerbaarheid en herbruikbaarheid aantonen van een nieuwe generatie vezelversterkte thermohardende composieten uit hernieuwbare grondstoffen (bio-waste)

In ReFOIL worden industrieel relevante case studies uitgewerkt waarin enkele veel voorkomende stromen van meerlaags verpakkingsafval (PET-PE, PA-PE, EVOH tussenlagen) bestudeerd worden. Afhankelijk van de stroom, worden deze op post-industrieel en/of post-consumer niveau bekeken.