Speelgoed kan onderdelen bevatten die voor het kind bereikbaar/verwijderbaar zijn (bijvoorbeeld een speelgoedbestuurder in een speelgoedvrachtwagen). Indien deze speelgoedonderdelen niet door de valtest worden geraakt omdat de "buitenkant van het speelgoed" ze tegen contact met de horizontale harde oppervlakteplaat beschermt, moeten ze aan een samendrukkingstest worden onderworpen.

toys-compression test
  • Het speelgoed wordt op een horizontaal onbuigzaam oppervlak geplaatst met het te testen deel naar boven gericht
  • Er wordt een bepaalde druk uitgeoefend, die gedurende 5 seconden geleidelijk wordt opgevoerd en vervolgens gedurende 10 seconden wordt gehandhaafd

Visuel beoordeling

  • Als er onderdelen zijn losgekomen, wordt de cilindertest op kleine onderdelen uitgevoerd.
  • Als er scherpe punten zijn gevormd, wordt de scherpe-punttest uitgevoerd.
  • Als er scherpe randen zijn gevormd, wordt de scherpe-kanttest uitgevoerd

Stuur uw proefstukken naar

Centexbel fysisch lab
Technologiepark 70
9052 Zwijnaarde