Bij deze test wordt onderzocht of speelgoed bestand is tegen herhaalde valpartijen van een tafel, door na te gaan of er scheuren of barsten ontstaan of onderdelen loskomen na een cyclus van 5 valpartijen vanaf een hoogte van 85 cm.

droptest

Visuele beoordeling

  • Als er onderdelen zijn losgekomen, wordt de cilindertest op kleine onderdelen uitgevoerd.
  • Als er scherpe punten zijn gevormd, wordt de scherpe-punttest uitgevoerd.
  • Als er scherpe randen zijn gevormd, wordt de scherpe-kanttest uitgevoerd

Stuur uw proefstukken naar

Centexbel - fysisch lab
Technologiepark 70
9052 Zwijnaarde