MFR

De MFR (Melt Flow Rate) meet de uitstroomsnelheid van thermoplasten door een capillair bij een voorgeschreven temperatuur en gewicht.

ISO gecertificeerde matrijs

Vereisten volgens meervoudige doelstellingen van test specimen voor kunststofmaterialen.

Impacttest op kunststoffolie

Bepaling van de energie die nodig is om een kunststof folie te beschadigen door de impact van een dart in vrije val.

Heat Deflection temperature

“Heat deflection temperature” wordt gedefinieerd als de temperatuur waaraan een standaard testmonster een bepaalde doorbuiging ondergaat onder invloed van een bepaalde constante belasting.

Hardheid van kunststoffen en rubbers

Hardheid wordt gedefinieerd als de weerstand van een materiaal tegen permanente indeuking. Het is één van de meest gemeten parameters en wordt vaak vermeld in de technische datasheets van kunststoffen en rubbers.

GPC

GPC is een scheidingstechniek op basis van de grootte (lengte) van de moleculen.

FTIR

IR (infrarood)-spectroscopie is een vorm van spectro-scopie die werkt met het infrarode deel van het elektromagnetisch spectrum.

DSC

Differential Scanning Calometery (DSC) is een thermische analysetechniek die de temperaturen en warmtestromen meet, gekoppeld aan transities in het materiaal, in functie van tijd en temperatuur in een gecontroleerde atmosfeer.

DTMA

Dynamische thermo-mechanische analyse, DTMA, is een analytische methode waarbij men dynamisch de thermo-mechanische eigenschappen van een kunststof meet tijdens verhitting of afkoeling.

Cross-Cut tester

Eenvoudige testmethode om de hechting van een lak-, verf- of coatinglaag te evalueren.