interregVNL-financing

C-4CE (voluit: Competencies for the Circular Economy) is een Interreg Vlaanderen-Nederland project met als doel de circulaire economie (CE) in de grensregio te versnellen door de ontwikkeling van de benodigde competenties te stimuleren. Breda University of Applied Sciences (NL) en Centexbel (BE) zijn hier partners in.

Wat verstaan we onder circulaire economie? 

Een circulaire economie is een economisch systeem van gesloten kringlopen waarin grondstoffen, onderdelen en producten hun waarde zo min mogelijk verliezen, hernieuwbare energiebronnen worden gebruikt en systeemdenken centraal staat. 

Daarom willen we de CE-competentiebehoefte van bedrijven en relevante opleidingen in kaart brengen én de opleidingsaanbieders helpen in deze behoefte te voorzien. Op die manier hoopt dit project de arbeidsmarkt en bedrijven op het gebied van CE beter en toekomstgericht op elkaar af te stemmen. 

Wat verstaan we onder competenties?

Competenties zijn de individuele capaciteiten om kennis, vaardigheden en attitudes geïntegreerd in het handelen aan te wenden, in functie van concrete en dagelijkse werksituaties.


Graag nodigen wij u uit aan dit project mee te werken door een aantal vragen te beantwoorden. De vragen hebben betrekking op CE-competenties en opleiding/training op het gebied van CE. In dit onderzoek staan niet-technische competenties voor CE centraal.

Het invullen van de vragen kost u maximaal 10 minuten. Gezien de lay-out van de vragenlijst werkt het het best om de vragenlijst op een desktop/laptop in te vullen. Alle gegevens worden vertrouwelijk verwerkt en er zal niet gecommuniceerd worden over individuele bedrijven. 

vragen

Voor de deelnemers aan dit onderzoek wordt een webinar georganiseerd over het werken aan CE in de praktijk. Indien u geïnteresseerd bent aan dit webinar deel te nemen, kunt u dit aan het einde van dit onderzoek aangeven. (Uw gegevens worden niet gekoppeld aan de onderzoeksresultaten.)

Alvast hartelijk dank voor uw medewerking!

Het C-4CE team