Speelgoedveiligheid

cover toys safety brochure

Toy Safety in the EU

Toys contribute to child development and play is an essential part of growing up. However, toys have to be safe for children to play with. Ensuring that toys marketed in the EU do not put children at risk is a priority. EU legislation aims to ensure that toys meet safety

CPSC - U.S. Consumer Product Safety Commission logo

De accreditatie van Centexbel door de US CPSC werd hernieuwd en is geldig tot 2020. De United States Consumer Product Safety Commission (CPSC) is een onafhankelijk agentschap van de US overheid. De CPSC promoot de veiligheid van consumentenproducten door "onredelijke risico's" op letsels aan te pakken (coördinatie van terughaalacties, evaluatie van producten die onderwerp zijn van klachten door klanten of industriële verslagen, enz.) door uniforme veiligheidsnormen te ontwikkelen (zowel verplichte als vrijwillige normen) en door onderzoek uit te voeren naar productgerelateerde ziekten en