Het testen of analyseren van textiel en kunststoffen - van grondstof tot afgewerkt product - door een onafhankelijke en geaccrediteerd laboratorium, resulteert niet enkel in een aanzienlijk marktvoordeel, maar getuigt ook van respect voor de veiligheid, gezondheid en welzijn van de consument.

Measure what is measurable, and make measurable what is not so. Galileo Galilei

DeBELAC NBN EN ISO/IEC 17025 geacrediteerde Centexbel laboratoria staan bekend omwille van hun: 

  • professioneel advies
  • grondige kennis en opvolging van internationale normalisatie
  • quasi volledig testaanbod met enkele Europese primeurs!
  • voortdurende update en uitbreiding van testapparatuur, testmethodes en pilootplatforms
  • geaccrediteerde testen waardoor onze laboratoria jaarlijks aan zeer strenge controles worden onderworpen
  • marktconforme voorwaarden

Bijzondere testingvoorwaarden

FTIR

IR (infrarood)-spectroscopie is een vorm van spectro-scopie die werkt met het infrarode deel van het elektromagnetisch spectrum.

GPC

GPC is een scheidingstechniek op basis van de grootte (lengte) van de moleculen.

Hardheid van kunststoffen en rubbers

Hardheid wordt gedefinieerd als de weerstand van een materiaal tegen permanente indeuking. Het is één van de meest gemeten parameters en wordt vaak vermeld in de technische datasheets van kunststoffen en rubbers.

Heat Deflection temperature

“Heat deflection temperature” wordt gedefinieerd als de temperatuur waaraan een standaard testmonster een bepaalde doorbuiging ondergaat onder invloed van een bepaalde constante belasting.

Humanitaire hulpgoederen

Humanitaire hulpgoederen die worden ingezet door humanitaire organisaties in rampgebieden (oorlog, honger, natuurrampen zoals droogte, overstromingen, aardbevingen, aardverschuivingen...) moeten voldoen aan de strengste vereisten om mensenlevens te redden.

Impact tester beschermende handschoenen

De bescherming tegen impact op de bovenkant van beschermende handschoenen wordt geëvalueerd volgens EN 388:2016 waarin een impacttest werd opgenomen volgens paragraaf 6.9 van EN 13594.

Impacttest op kunststoffolie

Bepaling van de energie die nodig is om een kunststof folie te beschadigen door de impact van een dart in vrije val.

Impacttest: Charpy of Izod methode

Het doel van de impacttest is het bepalen van de slagsterkte, nl. de weerstand tegen een slag- of stootbelasting. Dit wordt via twee methodes gemeten.

Indoor air quality

Olivier & Karel
Centexbel runs VOC and formaldehyde measurements on home decoration materials according to : EN ISO 16000-2, 9 ISO 16000-6 EN ISO 16017-1

Infrarood thermografie

Infrarood thermografie verschaft originele inzichten in het patroon van de temperatuurverdeling van de huid tijdens arbeid in extreme situaties of tijdens sport en recreatieve activiteiten die gebruikt kunnen worden voor het ontwerpen van kleding op basis van een "bodymapping" aanpak.