Centexbel voert testen uit op beschermende kleding en handschoenen voor motorrijders volgens de EN17092 reeks (kleding) en EN13594:2015 (handschoenen). 

EN17092-1:2020 - beschermende kleding

Beschermende kleding voor motorrijders - deel 1: Testmethoden

De specificaties voor elk type motorkleding worden bepaald door:

 • EN17092-2:2020 - Klasse AAA kleding
 • EN17092-3:2020 - Klasse AA kledings 
 • EN17092-4:2020 - Klasse A kleding 
 • EN17092-5:2020 - Klasse B kleding 
 • EN17092-6:2020 - Klasse C kleding 
zones motorcycle clohting

De vijf testniveaus bestrijken drie belangrijke zones van het kledingstuk:

 • Zone 1: schouder, ellenboog, knie, heup - impactbeschermers zijn aanbevolen
 • Zone 2: moeten worden beschermd met extra lagen materiaal
 • Zone 3: gematigd risico op schade door abrasie

Classificatie AAA: Het hoogste niveau, waarbij de machine draait met 707,4 omw/min (de snelheid van de monsterhouder komt overeen met 120 km/u) in Zone 1, met 442,1 omw/min (komt overeen met ongeveer 75 km/u) in Zone 2 en met 265,3 omw/min (komt overeen met ongeveer 45 km/u) in Zone 3.

Classificatie AA: Meer geschikt voor touring, met een toerental van 412,6 tpm in zone 1, 265,3 tpm in zone 2 en 147,4 tpm (het equivalent van ongeveer 25 km/u) in zone 3.

Classificatie A: Geschikt voor stadsgebruik, waarbij voor zone 1 265,3 omw/min en voor zone 2 147,4 omw/min vereist is. Er is geen eis voor slijtvastheid in materialen voor zone 3.

Indeling B is hetzelfde als A, maar stootbeschermers zijn niet vereist.

Indeling C heeft betrekking op kledingstukken zoals de gaasonderkledij met impactbescherming voor terreinrijden.

Testen op beschermende kleding voor motorrijders

1. Impacttest

 • De gebruikte beschermer moet bestand zijn tegen een kracht van 50 Joule (komt overeen met het laten vallen van een gewicht van 5 kg van een hoogte van +/- 1 m)
 • Toegepaste kracht = 5kg/50 Joule

2. Beproevingsmethode voor het bepalen van de impact-abrasieweerstand (methode van Darmstadt)

De testprocedure simuleert de belasting die wordt uitgeoefend op de beschermende kleding van een gemiddelde rijder met een lichaamsgewicht van 75 kg en een lengte van 1,75 m wanneer hij van een variabele beginsnelheid naar stilstand glijdt op een echt betonnen wegdek.

Het translationele glijproces wordt overgebracht in een op schaal gemaakt roterend systeem. Drie monsters van het te testen materiaal worden gemonteerd in monsterhouders die zijn bevestigd aan drie armen van een roterende monsterdrager die boven een betontegel (wegdek) is geplaatst. Een elektromotor versnelt de rotor waaraan de monsterdrager is bevestigd tot een vooraf ingesteld aantal omwentelingen per minuut, waarbij de monsters de betontegel nog niet raken. Nadat de beoogde snelheid is bereikt, wordt de motor uitgeschakeld en wordt de rotor losgelaten om op de betontegel te vallen. Net als bij een echt ongeval wordt de rotor na het raken van de betontegel door wrijvingskrachten tussen de proefstukken en de betontegel afgeremd tot hij stopt. Om een empirisch bepaalde reële oppervlaktedruk van 18,75 kPa te realiseren, maakt de testapparatuur gebruik van een kleiner totaal contactoppervlak in combinatie met een equivalente verminderde traagheid in de roterende delen.

Negen identieke materiaaltestmonsters worden getest tijdens drie testruns, waarmee één testcyclus wordt doorlopen. Na elke test van de testcyclus worden de monsters beoordeeld op gatvorming.

darmstadt

3. Naadsterkte

De sterkte van de structureel sterke naden (SSS) van kledingstukken, in de verschillende zones, moet aan de volgende vereisten voldoen:

Vereiste naadsterkte (N/mm) volgens zone

Zone 1: 12 N/mm
Zone 2: 12 N/mm
Zone 3: 8 N/mm
Materiaal beschermzak (indien aanwezig): 4 N/mm

Drie teststukken van elk naad- of verbindingstype, met inbegrip van alle materiaallagen van het kledingstuk die in de naad of verbinding aanwezig zijn, worden getest volgens de testprocedure in EN 13594:2015, bijlage B.
Elk type naad of verbinding tussen materialen die de structurele sterke laag (SSL) vormen, moet worden getest. De naadsterkte wordt berekend door de breekkracht te delen door de lengte van de geteste naad. De berekende waarde van elk proefstuk van elk naadtype moet voldoen aan de hierboven vermelde minimumeisen. Wanneer een naad de materialen van twee zones verbindt, is de naad onderworpen aan de hoogste van de twee zone-eisen, indien van toepassing.

tear strength

4. Treksterkte

Treksterkte vereisten volgens zone 
 • Zone 1: 50 N
 • Zone 2: 50 N
 • Zone 3: 35 N
 • Materiaal beschermzak (indien aanwezig): 10 N

De test wordt uitgevoerd op het Instron-apparaat (zie foto van een klassieke scheursterkteproef)

Leder wordt getest volgens EN ISO 3377-1:2011, terwijl andere materialen dan leder (bv. textiel, gecoate stoffen) worden getest volgens EN ISO 4674-1:2016, methode B, met de uitzondering dat het aantal teststukken 6 bedraagt (zie EN 17092-1:2020, tabel 1).

 

sleeve cones

test cones

5. Bevestiging van kledingstukken

 • verbinding tussen tweedelige pakken: boven- en onderkant van een motorpak moeten stevig aan elkaar worden vastgemaakt. Er wordt gedurende 60 seconden een kracht van 100N op de onderkant uitgeoefend om na te gaan of de sluitingen tussen boven- en onderkant intact blijven. 
 • Bevestiging van de mouwen: de mouwen van kledingstukken moeten voorzien zijn van een bevestigings- of bevestigingssysteem om de mogelijkheid te beperken dat de mouwen bij een ongeval langs de arm omhoog glijden. Deze bevestigingssystemen verkleinen de omtrek van de mouw tussen de open en gesloten (of losste en strakste) toestand en, bij onderzoek overeenkomstig EN 17092-1:2020, mag het voor elke mouw niet mogelijk zijn de testkegel (zie afbeelding) uit de mouw te halen of, in het geval van lusbevestigingen, mag de afstand tussen punt A en punt B niet meer dan 140 mm bedragen.
 • sluiting van bevestigingsmiddelen
sitting on a bike

6. Pasvorm en ergonomie

Visuele controle van de kleding en een ergonomische test met de testpersoon bovenop een motorrijwiel.

Niet-exhaustieve lijst van vragen die met JA/NEE beantwoord worden door de testpersoon die plaatsneemt op de moto:

 1. Kan u de volgende bewegingen zonder problemen uitvoeren?
  1. op een motorfiets zitten tijdens het rijden
  2. de nodige lichaamsbewegingen maken en van houding veranderen op de motorfiets
  3. terwijl u beide handvatten vasthoudt, kan u zich omdraaien om naar achteren te kijken
 2. Zijn alle impactbeschermers nog correct geplaatst op de juiste lichaamsdelen wanneer u de bewegingen uitvoert?
 3. Zit het kledingstuk niet onnodig strak en beperkt het de lichaamsbeweging of de bloedstroom?
 4. Past het kledingstuk nog steeds zonder problemen bij het aan- en uitdoen van de helm?

EN13594:2015 - beschermende handschoenen

Beschermende handschoenen voor motorrijders – Vereisten en testmethoden

De handschoenen voor motorrijders zijn bedoeld om de gebruikers tegen omgevingsinvloeden te beschermen zonder hun beweeglijkheid bij het bedienen van de bedieningselementen en schakelaars van de motorfiets onnodig te verminderen. Bovendien zijn de handschoenen bedoeld om de handen en polsen bij ongevallen mechanisch te beschermen. De specifieke risico's bij ongevallen met motorfietsen zijn botsingen met de motorfiets, botsende voertuigen, straatmeubilair en/of het wegdek.

De keuze van de handschoenen door een motorrijder hangt af van diverse factoren, zoals de motorrijdiscipline, de weersomstandigheden, de frequentie waarmee de handschoenen worden aangetrokken en uitgetrokken, en de duur dat de handschoenen doorgaans worden gedragen. Om een zo groot mogelijk aantal gebruikers aan te moedigen gecertificeerde bescherming te gebruiken, worden voor handschoenen twee prestatieniveaus gespecificeerd.

Dit zijn niveau 1 voor handschoenen die ontworpen zijn om bescherming te bieden terwijl het gebruik ervan weinig ergonomische nadelen met zich meebrengt, en niveau 2 voor handschoenen die een hogere bescherming bieden dan niveau 1. 

 • Niveau 1 met knokkelbescherming
 • Niveau 2 met knokkelbescherming
 • Niveau 1 zonder knokkelbescherming

Testen op handschoenen

Ergonomie:

 • visueel onderzoek naar scherpe punten of scherpe randen
 • ergonomische test. Dit vereist ook montage op de motorfiets. 

Metingen van afmetingen en lengte


Sluiting van de handschoenen: 

 • de handschoen moet goed gesloten blijven nadat met een bepaalde kracht aan de testpols is getrokken.


Scheursterkte 


Naadsterkte

 • zie video hieronder

Snijweerstand


Abrasieweerstand


Impacttest op knokkels


Meer informatie over tests op beschermende handschoenen: