Flexometer Scrub Test

Met rubber of kunststof bedekte weefsels - Bepaling van de weerstand tegen een combinatie van buig- en schuurbelasting

Versnelde verouderingstesten

Onder invloed van licht, temperatuur en vochtigheid degraderen of verouderen alle materialen in min of meerdere mate, met bv. verkleuring, vergeling, glansverlies, delaminatie, sterkteverlies, corrosie, … tot gevolg.
Omdat een reële, natuurlijke buitenveroudering zeer tijdrovend en duur is, voeren we versnelde verouderingsproeven op laboratoriumschaal uit.

Snijweerstand van Beschermende Handschoenen

Handschoenfabrikanten maken gebruik technische "high performance" vezels om een zeer hoge beschermingsgraad te bieden tegen snijwonden. Om rekening te houden met deze voortdurende product- en materiaalinnovaties werden de testprocedures en classificatie aangepast.

Impact tester beschermende handschoenen

De bescherming tegen impact op de bovenkant van beschermende handschoenen wordt geëvalueerd volgens EN 388:2016 waarin een impacttest werd opgenomen volgens paragraaf 6.9 van EN 13594.

Kleurechtheid

Een goede kleurechtheid is een belangrijke vereiste en verwijst naar de weerstand van verschillende soorten gekleurde (geverfde of geprinte) textielmaterialen om af te bleken of aan te bloeden onder invloed van onder andere water, licht, wrijving, wassen, zweet enz. waaraan ze normaal worden blootgesteld tijdens de productie en dagelijks gebruik.

Weerstand tegen laserstralen

De laser is een buitengewoon intensieve, geconcentreerde stralingsbron, waarvan de straling wordt opgewekt in een speciale resonantieholte. Indien deze holte een gas bevat zoals CO2, spreekt men van een gaslaser, indien de holte een vaste stof bevat of een vloeistof, spreekt men van een vastestof- of vloeistoflaser.

Krasweerstand

scratchboy detail

Eenvoudige, reproduceerbare en efficiënte techniek om de hardheid van coatings en andere oppervlakken, zoals vloerbekleding te beoordelen.

Elektrostatische veiligheid

Testen van materialen bestemd voor de productie van statisch dissipatieve beschermende kleding / handschoenen en vloerbekleding.

Infrarood thermografie

Infrarood thermografie verschaft originele inzichten in het patroon van de temperatuurverdeling van de huid tijdens arbeid in extreme situaties of tijdens sport en recreatieve activiteiten die gebruikt kunnen worden voor het ontwerpen van kleding op basis van een "bodymapping" aanpak.

Humanitaire hulpgoederen

Humanitaire hulpgoederen die worden ingezet door humanitaire organisaties in rampgebieden (oorlog, honger, natuurrampen zoals droogte, overstromingen, aardbevingen, aardverschuivingen...) moeten voldoen aan de strengste vereisten om mensenlevens te redden.