Bio-gebaseerde materialen

Boosting the circular use of bio-based packaging.

Biocomposieten hebben het voordeel heel licht te zijn. Helaas bemoeilijkt de grote variatie in vezeleigenschappen een robuust ontwerp en kan hun intrinsieke vochtgevoeligheid aanleiding geven tot vroegtijdige degradatie. Het BREPLA project heeft tot doel de materiaalkennis verder te ontwikkelen en te verspreiden die vereist is voor een succesvolle toepassing van biocomposieten in een groeiend aantal eindproducten.

Holistic approach to establish a market in the EU for locally produced textiles made from locally sourced bio-based waste.

De ontwikkeling van de COVID-19-pandemie toont aan dat er behoefte is aan voortdurende innovatie om de verspreiding van het virus op efficiënte wijze te beperken. Centexbel, HoGENT en VITO vertalen de geleerde lessen in acties om de industrie te helpen de geïdentificeerde pijnpunten uit de eerste golf zo goed mogelijk op te lossen.

Het Interreg NWE project CurCol onderzoekt het economisch potentieel voor de productieketens van regionaal geproduceerde planten tot kleurstoffen in plastic en papieren verpakkingen.

BIOGEARS is a new innovative project funded by the European Union under the European Maritime and Fisheries Fund that is set to develop biobased gear solutions for the creation of an eco-friendly offshore aquaculture sector using a multitrophic approach and new biobased value chains.

The prestigious Global Bioplastics Award, presented annually at the end of the first day of the European Bioplastics conference, was won this year by Bio4Self, a consortium - co-ordinated by Centexbel - of research institutes and companies collaborating on a project to develop self-reinforced composites based on PLA fibres.

MarinaTex is a home compostable material designed as an alternative to single-use plastic films. The material is comprised of waste material from the fishing industry and sustainable algae.

The international trade publication bioplastics MAGAZINE is proud to announce the finalists for the 2019 Global Bioplastics Award. Known as the "Bioplastics Oskar", the award will be presented this year for the 14th time in succession.

Dit project heeft tot doel een methode te ontwikkelen om na te gaan of en in welke hoeveelheden genetische gemodificeerde katoenvezels aanwezig zijn in een textiel.