Speelgoed: uitzettende materialen

Deze test is bedoeld om de gevaren aan te pakken van speelgoed dat aanzienlijk kan uitzetten wanneer het wordt ingeslikt.

Speelgoed: lekkage van met vloeistoffen gevuld speelgoed

Deze test is bedoeld om de gevaren te beoordelen van doorboorde/geperforeerde bijtringen en soortgelijke producten waarbij het kind in contact kan komen met vloeistoffen die verontreinigd zijn of verontreinigd kunnen raken door perforatie.

Speelgoed: valtest

Bij deze test wordt nagegaan of er scheuren of barsten ontstaan en of er onderdelen loskomen na een cyclus van 5 keer vallen vanaf een hoogte van 85 cm.

Speelgoed: Reinheid van het materiaal

Speelgoed en materiaal dat in speelgoed wordt gebruikt, moeten visueel schoon zijn en vrij van aantasting. Het materiaal wordt met het blote oog en niet onder de microscoop beoordeeld.

Speelgoed: Compressietest

Elke bereikbare plaats op het oppervlak van het speelgoed (bijvoorbeeld een speelgoedbestuurder in een speelgoedvrachtwagen) die tijdens de valtest niet bereikbaar is voor contact met een plat oppervlak, wordt aan een samendrukkingstest onderworpen.

Speelgoed: doorwekingstest

De EN 71-1 Doorwekingstest is bedoeld om het effect van speeksel te beoordelen.

Inductief gekoppelde plasma (ICP) Spectrometrie

ICP-spectroscopie (Inductively Coupled Plasma) is een analysemethode die wordt gebruikt voor het opsporen en meten van elementen om chemische monsters te analyseren.