De O&O activiteiten van Centexbel-VKC ondersteunen de textielbedrijven, de kunststofverwerkende en aanverwante bedrijven met de uitdrukkelijke bedoeling om de innovatiekracht van kleine en middelgrote ondernemingen (kmo's) te versterken en de industrie te begeleiden naar een duurzame toekomst. Als onderzoeksinstelling, opgericht door en voor de industrie, initiëren we en nemen we deel aan collectieve - door verschillende overheden gefinancierde -onderzoeksprojecten en marktgerichte contractprojecten. 

Om een volledige onafhankelijkheid te waarborgen en belangenvermenging te vermijden, sluiten wij elke vorm van productontwikkeling uit in die gebieden die vallen onder de CE certificatiescope waarvoor we zijn geaccrediteerd.

UP_PLASTICS sluit perfect aan bij de uitdagingen die zijn geïdentificeerd in de GREEN DEAL van de Europese Commissie, met name op het gebied van grondstoffenvoorziening.

CUBIC is developing sustainable and circular bio-based materials, including polyamides, pre-pregs and carbon fibres for use in thermoplastic and thermoset plastic intermediate products such as filaments, sheets, unidirectional tapes, pellets and powders.

Development of a new, bio-based, smart and completely recyclable composite material, obtained by fast and low energy consumption out-of-autoclave process.

Ontwikkeling van bouwstenen voor duurzame producten met hoogwaardige eigenschappen.

DEBOND stelt voor nieuwe materialen en procédés te ontwikkelen om de scheidings(bonding)eigenschappen van flexibele verpakkingen en textieltoepassingen te verbeteren met het oog op een gemakkelijkere recycling.

Regions for Green Textiles – known as RegioGreenTex –is a quadruple-helix partnership initiative aiming at mapping and reducing the difficulties, which currently exist in the implementation of a circular economy model within the textile ecosystem across the EU.

Terwijl we allemaal onze huidige levensstandaard willen handhaven, wordt onze samenleving geconfronteerd met de grenzen van wat ons ecosysteem (inclusief klimaatproblemen) aankan in termen van petrochemische productie van essentiële kleine moleculaire bouwstenen die nodig zijn voor fijne chemicaliën, geneesmiddelen of hoogwaardige materialen.

Het partnerschap onderzoekt het transparant en duurzaam verwerken van de onderstromen van consumententextiel en voorziet zo de mogelijkheid voor opschaling.

Doeltreffende antimicrobiële oplossingen voor medisch textiel op basis van ecologisch verantwoorde materialen

De ambitie is om van recyclage het laatste vangnet voor plastic afval te maken en om plastic voorwerpen, onderdelen en grondstoffen te laten circuleren in korte ketens.