De O&O activiteiten van Centexbel-VKC ondersteunen de textielbedrijven, de kunststofverwerkende en aanverwante bedrijven met de uitdrukkelijke bedoeling om de innovatiekracht van kleine en middelgrote ondernemingen (kmo's) te versterken en de industrie te begeleiden naar een duurzame toekomst. Als onderzoeksinstelling, opgericht door en voor de industrie, initiëren we en nemen we deel aan collectieve - door verschillende overheden gefinancierde -onderzoeksprojecten en marktgerichte contractprojecten. 

Om een volledige onafhankelijkheid te waarborgen en belangenvermenging te vermijden, sluiten wij elke vorm van productontwikkeling uit in die gebieden die vallen onder de CE certificatiescope waarvoor we zijn geaccrediteerd.

Ontwikkeling en verspreiding van de nodige kennis om landbouwresiduen van de vlasteelt effectief te gebruiken als versterkingsmateriaal in polyolefine- en PLA-kunststoffen.

Het REACH4Textiles-project, dat door de Europese Commissie wordt gefinancierd, heeft tot doel oplossingen te zoeken voor een eerlijk en doeltreffend markttoezicht op textielproducten.

CISUFLO aims to set up a systemic framework for circular and sustainable ‘floor coverings’ (carpets, resilient floor coverings and laminates) and to minimize the total environmental impact of the sector.

Demonstrative process for the production and enzymatic recycling of environmentally safe, superior and versatile PHA-based rigid packaging solutions by plasma integration in the value chain. H2020-BBI-JTI-2020

Het Interreg Vlaanderen-Nederland project "C-4CE" versnelt de circulaire economie in de grensregio door de ontwikkeling van de benodigde competenties te stimuleren.

PREFER wil een alomvattend concept ontwikkelen voor het raffineren van kunststoffen dat het mogelijk maakt kunststoffen te recycleren die tot op heden niet recycleerbaar zijn.

Boosting the circular use of bio-based packaging.

Holistic processes for the cost-effective and sustainable management of End-of-Life Aircraft Composite Structures

Het ReMixT-project heeft tot doel een proces te ontwikkelen en te optimaliseren voor het terugwinnen en hergebruiken van polymeer, gebruikt als grondstof in de textielindustrie, uit gangbare PIW (post-industrieel afval) en PCW (post-consumer afval).

Biocomposieten hebben het voordeel heel licht te zijn. Helaas bemoeilijkt de grote variatie in vezeleigenschappen een robuust ontwerp en kan hun intrinsieke vochtgevoeligheid aanleiding geven tot vroegtijdige degradatie. Het BREPLA project heeft tot doel de materiaalkennis verder te ontwikkelen en te verspreiden die vereist is voor een succesvolle toepassing van biocomposieten in een groeiend aantal eindproducten.