Speelgoed: N-Nitrosaminen en N-Nitroseerbare Stoffen

EN 71-12 bevat testmethoden ter ondersteuning van de EU-eisen voor N-nitrosaminen en N-nitroseerbare stoffen in bepaalde soorten speelgoed. Aangezien in het Publicatieblad van de EU een verwijzing naar deze norm is bekendgemaakt, zal de naleving ervan een vermoeden van overeenstemming met Richtlijn 2009/48/EG betreffende de veiligheid van speelgoed bieden.

Speelgoed: ontvlambaarheid van speelgoed

De Europese norm EN 71:2 vermeldt de categorieën ontvlambare materialen die in alle speelgoed verboden zijn, alsmede vereisten betreffende de ontvlambaarheid van bepaald speelgoed wanneer het aan een kleine ontstekingsbron wordt blootgesteld.

Speelgoed: scherpe punten

Deze test is bedoeld om de gevaren aan te pakken van scherpe punten die de huid/ogen kunnen beschadigen.

Speelgoed: scherpe randen

Deze test is bedoeld om de gevaren in verband met scherpe randen aan te pakken.

Speelgoed: cilinder voor kleine onderdelen

Jonge kinderen hebben de gewoonte dingen en speelgoed in hun mond te stoppen. Onderdelen voor deze leeftijdsgroep moeten daarom een minimumgrootte hebben om verstikking te voorkomen. Ontdek hoe dit wordt gemeten!

Speelgoed: Impacttest

Deze test simuleert de mechanische schade die wordt veroorzaakt door een impactactie die een kind op zijn speelgoed kan uitoefenen.

Speelgoed: Diktemeting kunststoffolies

Deze test is bedoeld om de gevaren in verband met dunne flexibele plastic folie aan te pakken.

Speelgoed: Torsiebepaling

Deze test wordt uitgevoerd om het gevaar van verstikking door onbedoelde inhalatie van speelgoed te voorkomen wanneer een kind het in de mond stopt.

Speelgoed: bepaling van de treksterkte

Trekken is geweldig! Een kind tot 3 jaar kan een trekkracht van 90 Newton of 9 pond uitoefenen. Als speelgoed die kracht 10 seconden kan weerstaan, is het veilig.

Speelgoed: Flexibiliteit van metaaldraden

Metaaldraden in speelgoed mogen geen gevaar voor verwondingen opleveren.