Centexbel-VKC, het Belgische competentiecentrum voor textiel en kunstoffen en de Belgian Quality Association (BQA) richtten in partnerschap met de industriële associaties ECRA, EuPC en ESWA, het consortium PolyCert Europe op om de bestaande certificatieschema's voor recycled content te harmoniseren.

Op 9 juli verstrekte Centexbel het eerste certificaat voor ademhalingsbescherming, na de uitbreiding van zijn certificatiebereik als Notified Body #0493.

Na de lancering op 5 mei van het "Covid-19 approved by Centexbel" wordt het certificaat uitgereikt aan steeds meer bedrijven!

The CPSC ( CONSUMER PRODUCT SAFETY COMMISSION) accreditation of Centexbel has been renewed. The transition to ISO 17025: 2017 has been included.

Begin dit jaar heeft de OEKO-TEX® Associatie de toe te passen testcriteria en limietwaarden voor productcertificatie geüpdated in overeenstemming met de STANDARD 100 by OEKO-TEX®.

In oktober 2018 werden onze labo's met succes onderworpen aan de jaarlijkse BELAC audits.

CPSC - U.S. Consumer Product Safety Commission logo

De accreditatie van Centexbel door de US CPSC werd hernieuwd en is geldig tot 2020. De United States Consumer Product Safety Commission (CPSC) is een onafhankelijk agentschap van de US overheid. De CPSC promoot de veiligheid van consumentenproducten door "onredelijke risico's" op letsels aan te pakken (coördinatie van terughaalacties, evaluatie van producten die onderwerp zijn van klachten door klanten of industriële verslagen, enz.) door uniforme veiligheidsnormen te ontwikkelen (zowel verplichte als vrijwillige normen) en door onderzoek uit te voeren naar productgerelateerde ziekten en

Wat zijn de gevolgen van de BREXIT op CE-gelabelde producten?