Afin de réaliser un projet visant la professionnalisation des entreprises actives dans la réparation, CENTEXBEL recherche un partenaire.

Al 32 jaar publiceren Centexbel en Fedustria de maandelijkse Milieufacts. Enkele bedrijven vertellen waarom deze uitgave voor hen zo belangrijk is.

Op 13 februari 2023 hebben de EU-lidstaten de tekst goedgekeurd van een REACH-beperking voor formaldehyde die vrijkomt uit voorwerpen. De tekst zal worden bekendgemaakt in het Publicatieblad van de Europese Unie, waarna hij wet wordt. Er is voorzien in een vrij lange overgangsperiode, aangezien de verordening 48 maanden na de inwerkingtreding ervan van toepassing zal zijn op wegvoertuigen, en 36 maanden na de inwerkingtreding ervan op alle andere artikelen die onder het toepassingsgebied ervan vallen.

22 maart 2023 stelde de Europese Commissie gemeenschappelijke criteria voor tegen greenwashing en misleidende milieuclaims. Met dit voorstel krijgen de consumenten meer duidelijkheid en meer zekerheid dat wanneer iets als “groen” wordt verkocht, het dat ook inderdaad is, en ze krijgen betere informatie om milieuvriendelijke producten en diensten te kunnen kiezen.

Het Europees Chemieagentschap (ECHA) heeft op 17 januari 2022 vier zeer zorgwekkende stoffen (SVHC-stoffen of substances of very high concern) toegevoegd aan de kandidaatslijst voor autorisatie.
De kandidaatslijst voor autorisatie bevat nu 223 chemische stoffen.

This study examined which type of ecodesign criteria for textile products would have the greatest impact. The results will hopefully serve as input for the EU textile strategy.

Dit verslag heeft tot doel de kennis te verbeteren over de kansen en uitdagingen van recyclagetechnologieën voor textielafval, die op mondiaal en EU-niveau zijn ontwikkeld en worden toegepast.

Hoe kijken de chemische en kunstofsectoren aan tegen circulariteit aankijken en welke concrete stappen zetten ze om de wereld van chemie en kunststoffen te verduurzamen. VLAIO bedrijfsadviseur Rik Candries had een leerrijke babbel met Ann Verlinden, Karen Van Wesenbeeck en Wannes Libbrecht van Catalisti en Isabel De Schrijver van Centexbel. Twee organisaties die vanuit hun verbindende rol tussen de bedrijfs- en kenniswereld een brede kijk op de sector hebben.

Om de overgang naar een circulaire economie te versnellen, is het van vitaal belang dat we met één stem spreken en een gemeenschappelijke taal en definities gebruiken die door iedereen kunnen worden gebruikt.

Dit inspiratiemagazine vertelt op een concrete en bevattelijke manier welke stappen er gedurende het project gezet werden. De circulaire visie, de resultaten uit de cocreatietrajecten, de Kenniswijzer, ... een aantal mooie voorbeelden van hoe samenwerking tot synergie leidt: "Circulair ondernemen doet u al stapje per stapje. U hoeft niet meteen de meest complexe processen in uw ondernemen aan te pakken. Start klein en ga stap per stap vooruit, want kleine stappen zijn ook stappen.”