Circulaire economie

De PBDE (polybroomdifenylethers) en PBB (polybroombifenylen) behoren tot de chemische stoffen die in het verleden op grote schaal werden gebruikt als brandwerende componenten in kunststoffen voor elektrische en elektronische apparatuur. De Europese richtlijn van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (2012/19 /EU) stelt na scheiding van niet-gebromeerde kunststoffen een selectieve behandeling van deze verontreinigende kunststoffen voor. Deze kunnen niet meer worden hergebruikt, gestort of uitgevoerd zonder een voorbehandeling die garandeert dat de gebromeerde moleculen zijn

RECYCOAT aims to investigate various technologies to separate the different layers in complex, coated or laminated materials.

In ReFOIL worden industrieel relevante case studies uitgewerkt waarin enkele veel voorkomende stromen van meerlaags verpakkingsafval (PET-PE, PA-PE, EVOH tussenlagen) bestudeerd worden. Afhankelijk van de stroom, worden deze op post-industrieel en/of post-consumer niveau bekeken.

Opening van Recticel's recycling pilot line

The technical aim of this Cornet project is to encode textiles structures and store data about e.g. recycling processes inside the product. The technology will be demonstrated in carpets and mattresses.

RETEX is een ambitieus Euregionaal partnership, gefinancierd via Interreg France-Wallonie-Vlaanderen, dat de grenzen van textiel overstijgt: elke gebruikte vezel biedt ontelbaar vele nieuwe toepassingsmogelijkheden en markten.

Het project RECY-COMPOSITE biedt een antwoord op de uitdaging die de composietmaterialen stellen op het vlak van mechanische en chemische recyclage (pyrolyse en solvolyse) en van energierecuperatie indien recyclage niet haalbaar is. Het toegepast onderzoek wordt gevoerd op de productie-uitval van thermohardende composieten en op einde levensduur composieten in thermohardend en thermoplastisch materiaal.