Circulaire economie

The aim of the project is to develop sustainable fibre reinforced composites that meet the flame retardancy requirements of the transport and construction sectors, meaning that the materials are difficult to ignite, have no burning droplets and have low smoke densities and toxicities.

Op 27 juni 2018 schrijft de Standaard onder de headline “De Peuk, De Grootste Plasticplaag op het Strand”: “Jaar na jaar is de sigarettenpeuk wereldwijd de nummer één van de meest gevonden voorwerpen op een strand. En dat is vervelend want de filter van een sigaret bevat plasticdeeltjes en er is nog weinig geweten over de impact van de giftige stoffen in sigaretten. Desondanks is roken op Vlaamse stranden niet verboden.” Een verbod is één mogelijke maatregel om vervuiling in te dijken, maar Centexbel-VKC denkt nét iets verder en diende daarom een projectvoorstel in bij “Vlaanderen Circulair”

QA-CER wil het kwaliteitsysteem borgen met betrekking tot het recyclageproces en het gebruik van recyclaat, zowel op het vlak van het recyclaatgehalte als op het vlak van de kwaliteit van het eindproduct, om op die manier het duurzaamheidprincipe te ondersteunen. In 2013 werden de vereisten van het

De PBDE (polybroomdifenylethers) en PBB (polybroombifenylen) behoren tot de chemische stoffen die in het verleden op grote schaal werden gebruikt als brandwerende componenten in kunststoffen voor elektrische en elektronische apparatuur. De Europese richtlijn van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (2012/19 /EU) stelt na scheiding van niet-gebromeerde kunststoffen een selectieve behandeling van deze verontreinigende kunststoffen voor. Deze kunnen niet meer worden hergebruikt, gestort of uitgevoerd zonder een voorbehandeling die garandeert dat de gebromeerde moleculen zijn

RECYCOAT aims to investigate various technologies to separate the different layers in complex, coated or laminated materials.

In ReFOIL worden industrieel relevante case studies uitgewerkt waarin enkele veel voorkomende stromen van meerlaags verpakkingsafval (PET-PE, PA-PE, EVOH tussenlagen) bestudeerd worden. Afhankelijk van de stroom, worden deze op post-industrieel en/of post-consumer niveau bekeken.

Opening van Recticel's recycling pilot line

The technical aim of this Cornet project is to encode textiles structures and store data about e.g. recycling processes inside the product. The technology will be demonstrated in carpets and mattresses.

RETEX is een ambitieus Euregionaal partnership, gefinancierd via Interreg France-Wallonie-Vlaanderen, dat de grenzen van textiel overstijgt: elke gebruikte vezel biedt ontelbaar vele nieuwe toepassingsmogelijkheden en markten.

Het project RECY-COMPOSITE biedt een antwoord op de uitdaging die de composietmaterialen stellen op het vlak van mechanische en chemische recyclage (pyrolyse en solvolyse) en van energierecuperatie indien recyclage niet haalbaar is. Het toegepast onderzoek wordt gevoerd op de productie-uitval van thermohardende composieten en op einde levensduur composieten in thermohardend en thermoplastisch materiaal.